Jak podłączyć czujnik do innego urządzenia?

Aby przenieść dane o aktywności Twojego dziecka na inne urządzenie, postępuj zgodnie z następującą instrukcją:

  1. Przejdź do profilu dziecka (Settings), kliknij przycisk ""Edytuj profil dziecka"" i wybierz opcję ""Disconnect Sensor"".
  2. Otwórz obudowę baterii za pomocą monety, obróć baterię do góry nogami, a następnie wciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund. Obróć baterię ponownie do pozycji wyjściowej i zamknij pokrywę obudowy.
  3. Zaloguj się do aplikacji ReimaGO za pomocą innego urządzenia. Przejdź do profilu dziecka (Settings). Kliknij ""Edit kid profile"" i wybierz ""Connect sensor"". Sprawdź czy łączysz odpowied...

Teraz można sparować ponownie czujnik z innym urządzeniem lub połączyć je z profilem innego dziecka. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Czy nadal potrzebujesz pomoc+ Kontakt Kontakt