Jak mogę wyświetlić informacje techniczne dotyczące czujników w aplikacji?

Są na to dwa sposoby: możesz kliknąć małą ikonę GO w prawym górnym rogu na ekranie profilu dziecka lub przejść do menu „Edit kid’s profile” (edytuj profil dziecka) i wybrać opcję „sensor” (czujnik). Aby uzyskać informacje z czujnika w czasie rzeczywistym (identyfikator czujnika, żywotność baterii, ostatnia synchronizacja, wersja oprogramowania sprzętowego), należy stanąć blisko czujnika i połączyć się z nim za pośrednictwem technologii Bluetooth. Jeśli oprogramowanie sprzętowe czujnika wymaga aktualizacji, aplikacja poinformuje o tym fakcie, a przycisk „Start upgrade” (Rozpocznij uaktualnienie) stanie się aktywny.

Czy nadal potrzebujesz pomoc+ Kontakt Kontakt